Sản phẩm hot

Hoa tiểu hồng môn

Hoa tiểu hồng môn

Giá: 150.000 /chậu
Chậu đồng tiền

Chậu đồng tiền

Giá: 120.000 /chậu
Bình phát lộc nhỏ

Bình phát lộc nhỏ

Giá: 250.000 /bình
Ly ngọc ngân

Ly ngọc ngân

Giá: 450.000 /ly
Vát hồng 1

Vát hồng 1

Giá: 300.000/ chậu
Hồng ly 2

Hồng ly 2

Giá: 180.000/ly
Hồng ly 1

Hồng ly 1

Giá: 200.000/ly
Chậu hồng tròn pha lê vừa

Chậu hồng tròn pha lê vừa

Giá: 180.000/ chậu

Danh mục sản phẩm

Hoa tiểu hồng môn

Hoa tiểu hồng môn

Hoa tiểu hồng môn

00
Đánh giá:

- Tên sp: tiểu hồng môn - Mã sp: HD130501 - Kích thước: - Giá:...

Hoa anh thảo trung

Hoa anh thảo trung

Hoa anh thảo trung

00

- Tên: hoa anh thảo trung - Mã sp: HD130401 - Kích thước - Giá: 150,000...

Chậu đồng tiền

Chậu đồng tiền

Chậu đồng tiền

00

- Tên sp: đồng tiền xanh - Mã sp: HD130301 - Kích thước - Giá: 120,000k...

Chậu hồng phớt ( trắng viền hồng)

Chậu hồng phớt ( trắng viền hồng)

Chậu hồng phớt ( trắng viền hồng)

00

- Tên: chậu hồng phấn - Mã sp: HD130102 - Kích thước: - Giá: 150,000...

Chậu hồng đỏ

Chậu hồng đỏ

Chậu hồng đỏ

00
Đánh giá:

- Tên : chậu hồng đỏ - Mã sp: HD130101 - Kích thước: - Giá: 150,000 k...

Cây may mắn kép

Cây may mắn kép

Cây may mắn kép

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu cây may mắn 6 - Mã sp: CD 130201 - Kích thước - Giá: 250,000 k

Cây may mắn ( vuông to)

Cây may mắn ( vuông to)

Cây may mắn ( vuông to)

00
Đánh giá:

- Tên sp: châu cây may mắn 5 - Mã sp: CD130107 - Kích thước: - Giá: 200,000 k

Cây may mắn ( tròn, hạt)

Cây may mắn ( tròn, hạt)

Cây may mắn ( tròn, hạt)

00
Đánh giá:

- Tên sp: châu cây may mắn 4 - Mã sp: CD130106 - Kích thước: - Giá: 180,000...

Cây may mắn ( chậu lá nhỏ)

Cây may mắn ( chậu lá nhỏ)

Cây may mắn ( chậu lá nhỏ)

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu cây may mắn 3 - Mã sp: CD130105 - Kích thước: - Giá: 160,000 k

Cây may mắn ( nhỏ, chậu vuông)

Cây may mắn ( nhỏ, chậu vuông)

Cây may mắn ( nhỏ, chậu vuông)

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu cây may mắn 2 - Mã sp: CD130104 - Kích thước: - Giá: 160,000 k  

Cây may mắn ( tròn, nhỏ)

Cây may mắn ( tròn, nhỏ)

Cây may mắn ( tròn, nhỏ)

00

- Tên sp: chậu cây may mắn 1 - Mã sp: CD130103 - Kích thước: - Giá: 120,000...

Cây phát lộc vừa

Cây phát lộc vừa

Cây phát lộc vừa

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu phát lộc 2 - Mã sp:CD130102 - Kích thước: - Giá: 150,000...

Cây phát lộc nhỏ

Cây phát lộc nhỏ

Cây phát lộc nhỏ

00

- Tên sp: chậu câp phát lộc 1 - Mã sp: CD130101 - Kích thước: - Giá: 120,000...

Tiểu Hồng Môn

Tiểu Hồng Môn

Tiểu Hồng Môn

00

Tên sp: Tiểu Hồng Môn – thay lời muốn nói Mã sp: CTT130203 Kích thước: 30x30x33 Kích thước cóng: 13x13x10 Giá bán: 250,000/chậu Mô tả: làm dòng  tỏ tình theo yêu cầu: “    I           U  “  hoặc theo chữ cái đầu tiên tên của 2 người  ví dụ : bạn  tên  Hùng người yêu bạn tên Trang thì đặt dòng chữ : “ H             T...

Cỏ thần tiên

Cỏ thần tiên

Cỏ thần tiên

00
Đánh giá:

- Tên sp: cỏ thần tiên – I s2 u – lời tỏ tình dễ thương - Mã sp: CTT130110 - Kích thước: 28x28x22 - Kích thước cóng: 10x10x 8 - Giá bán: 150,000...

Ly tiểu hồng Môn ( ly đại)

Ly tiểu hồng Môn ( ly đại)

Ly tiểu hồng Môn ( ly đại)

00
Đánh giá:

- Tên sp: Ly Tiểu Hồng Môn - Mã sp: CTT130202 - Kích thước: 33x33x42 - Kích thước ly: 16x16x20 - Giá bán: 500,000...

Ly phát lộc nhỏ

Ly phát lộc nhỏ

Ly phát lộc nhỏ

00
Đánh giá:

- Tên sp: ly phát lộc nhỏ - Mã sp: CTT130109 - Kích thước: 9x9x23 - Kích thước ly:9x9x11 - Giá bán:...

Chậu tiểu hồng Môn

Chậu tiểu hồng Môn

Chậu tiểu hồng Môn

00
Đánh giá:

- Tên sp: châu tiểu hồng môn - Mã sp: CTT130201 - Kích thước: 21x21x 33 - Kích thước chậu: 12x12x13 - Giá bán:...

Chậu cỏ thần tiên

Chậu cỏ thần tiên

Chậu cỏ thần tiên

00
Đánh giá:

- Tên sp:chậu cỏ thần tiên - Mã sp: CTT130108 - Kích thước: 20x20x20 - Kích thước cóng:9x9x10 - Giá bán:...

Chậu nha đam

Chậu nha đam

Chậu nha đam

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu nha đam - Mã sp: CTT130107 - Kích thước: - Kích thước cóng: - Giá bán:...

Chậu tóc tiên

Chậu tóc tiên

Chậu tóc tiên

00
Đánh giá:

- Tên sp: chậu tóc tiên - Mã sp: CTT130106 - Kích thước: 20x20x25 - Kích thước bình: 10x10x8 - Giá bán:...

Bình phát lộc lớn

Bình phát lộc lớn

Bình phát lộc lớn

00
Đánh giá:

- Tên sp: bình phát lộc lớn - Mã sp: CTT130105 - Kích thước: 50x50x80 - Kích thước bình: 12x12x30 - Giá bán: 400,000/bình...

Bình phát lộc nhỏ

Bình phát lộc nhỏ

Bình phát lộc nhỏ

00
Đánh giá:

- Tên sp: bình phát lộc nhỏ - Mã sp: CTT130104 - Kích thước: 21x21x45 - Kích thước bình: - Giá bán: 250,000/ bình - Mô tả:  có thể đổ thêm nước để chơi rễ...

Ly ngọc ngân

Ly ngọc ngân

Ly ngọc ngân

00

- Tên sp: Ly ngọc ngân - Mã sp: CTT130103 - Kích thước: 33x33x42 - Kích thước ly: 16x16x20 - Giá bán: 450,000/...

Page 1 of 1012345...10...Last »